Συρταροθήκες και ερμάρια, τροχήλατα ή σταθερά, μελαμίνης ή μεταλλικές, σε ποικιλία διαστάσεων, διάταξης, σχεδίων και χρωματισμών.